”Försök bli lika bra på att avsluta som att sätta igång”

TIDSUPPSKATTNING. Felaktig tidsplanering och bristande strategi för hur frågor ska hanteras på olika sikt kan bidra till uppskjutarliknande beteende på jobbet. Hela projekt kan bli lidande. Hur gör man då? Planning poker är en av metoderna som kan råda bot på problemen.

Ülkü Holago
Publicerad
Annons

”Failing to plan is planning to fail”. Att misslyckas med sin planering är detsamma som att planera misslyckande. Uttrycket myntades av amerikanske time management-gurun Alan Lakein som slog igenom med sina anti-prokrastineringsmetoder på 70-talet.

Oförmågan eller motviljan att planera arbetsuppgifter eller sitt liv, liksom tidsoptimism räknas som typisk för uppskjutarbeteendet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons