Så lyckas ni med konferensen

Publicerad
Annons

Här en checklista inför mötet eller konferensen. Tänk på att:
Synliggöra syftet med mötet och hur det ska kommuniceras.
Lokalen ska vara rätt för de aktiviteter ni väljer.
Ha möjlighet att skapa variation och interaktivitet.
Klargöra vilken information och kunskap som ska processas.
Bestämma vilka metoder och verktyg som ska användas.
Ge utrymme för individuell reflektion och i grupp.
Ge möjlighet för erfarenhetsutbyte och lärande.
Göra ledningens förhållningssätt tydligt.
Ha en plan för hur mötesresul-tatet ska gå vidare i handling.
Ha en spelplan och spelregler.

Ur boken Snack eller verkstad? av Mari Almgren och Kari Österling, Thomson Fakta.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons