”Bioenergi kan bli kraftfullt verktyg för Sverige”

Klimatförändringarna kan avsevärt begränsas med hjälp av hållbar bioenergi. För att få skjuts på utvecklingen behövs styrmedel som gör det dyrare att släppa ut koldioxid, skriver generaldirektörerna för Skogsstyrelsen, Energimyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

Publicerad
Annons

Nästan dagligen ser vi effekterna av den globala uppvärmningen. Parisavtalet slår fast att temperaturökningen måste hållas under två grader och allra helst under 1,5 grader. För att vi ska klara det måste de globala utsläppen av koldioxid minska senast år 2020 och i princip helt upphöra senast 2050.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons