SD: Låga inkomster bör inte beskattas

Det är inte rimligt att ta ut skatt från dem som har så pass låga inkomster att de inte kan klara av sin egen försörjning. Därför föreslår vi att ingen ska betala inkomstskatt – över­ huvud taget – upp till en taxerad årsinkomst på 150  000 kronor, skriver Jimmie Åkesson (SD) och Oscar Sjöstedt (SD).

Publicerad
Annons

Det pågår en tämligen intensiv debatt om nivån på så kallade lägstalöner eller ingångslöner. ”Vänsterargumentet” gör gällande att sänkta lägsta­löner riskerar att leda till att individer fastnar i en låglönefälla samt att detta skulle medföra en generell press nedåt i löneutvecklingen även för övriga inkomst­tagare. ”Högerargumentet” går ut på att individer som står relativt långt ifrån arbetsmarknaden skulle hamna i sysselsättning – om än med lägre lön – vilket trots allt vore att föredra framför ett generellt utanförskap från arbetsmarknaden.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons