”Riskabelt snabbt skrota Arbetsförmedlingen”

Man bör vara försiktig med slutsatserna om Arbetsförmedlingen – forskningen ger inte stöd för att privata utförare generellt skulle vara mer effektiva än offentliga. Bättre än radikal avveckling vore att pröva sig fram mot mer privatisering, skriver Andreas Bergström, Fores, och professor Lars Calmfors.

Publicerad
Annons

Arbetsförmedlingen är den myndighet som har lägst anseende bland medborgarna. Många företag är missnöjda med dess verksamhet. De stora svårigheterna att matcha arbetssökande och lediga platser ställer krav på en bättre fungerande arbetsförmedling. Av dessa skäl vill allianspartierna lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form och helt outsourca förmedlingstjänsterna till privata utförare. Mot den bakgrunden bad vi en ledande internationell expert på utvärdering av arbetsmarknadsprogram, den franske ekonomen Bruno Crépon, att sammanställa forskningen på området i ett kapitel i vår nyutkomna Foresantologi ”Framtidens arbetsförmedling”.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons