Aktieanalys

Peter Nilsson/Peter Benson:Vibrosense: Bra vibrationer

Vibrosenses teknologi upptäcker begynnande nervskador i fötter och händer. Det finns ett tydligt behov för diabetespatienter och cancerpatienter som får cellgiftsbehandling. Det öppnar en stor marknad som Vibrosense precis har börjat ta itu med på allvar.

Publicerad
Vibrosense Dynamics
Foto: Vibrosense Dynamics
Annons

Vibrosense Dynamics startades 2005 och 2007 lanserades det medicintekniska instrumentet Vibrosense Meter för diagnosstöd av nedsatt vibrationskänsel i händer. Nyligen har kombinationsinstrumentet Vibrosense Meter II för fötter och händer blivit CE-märkt. ”Multifrekvens vibrametri” är en objektiv mätmetod som ger en tidig förvarning om uppkomsten av känselnedsättningar på grund av olika former av nervskador, exempelvis vid vibrationsskador, diabetes eller cellgiftsbehandling.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons