”Born global-strategi svår och riskfylld”

Pontus Braunerhjelm och Torbjörn Halldin.
Pontus Braunerhjelm och Torbjörn Halldin. Foto: Pressbilder

Höga förväntningar präglar synen på så kallade born global-företag. Men det finns skäl att ifrågasätta hur lämpligt det är att främja eller rekommendera nystartade företag att anamma en sådan strategi, skriver Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, och Torbjörn Halldin, Svenskt Näringsliv.

Publicerad
Annons

Svenska små- och medelstora företag spelar en viktig roll för svensk ekonomi i flera avseenden. Deras bidrag till ökad sysselsättning och innovation är väl kända, men de är också viktiga vad gäller export. Såväl OECD som EU har uttryckt betydande förväntningar på nyetablerade företag som väljer att exportera till ett stort antal marknader redan från start, så kallade born globals. När det fungerar är en sådan exportstrategi ett sätt att snabbt skala upp verksamheten. Därmed skulle dessa företag kunna spela en viktig roll för näringslivets tillväxt och utveckling. Även i Sverige har betydelsen av att främja born globals lyfts fram.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons