Svenska blir inte lagskyddat

Sverige har fem officiella minoritetsspråk. Men inget lagstadgat officiellt majoritetsspråk. Regeringen nöjer sig med att utse svenska till ”huvudspråk”. Dumt, tycker oppositionen. Synd, tycker många svensklärare och språkprofessorer. I dag debatteras frågan i riksdagen.

Publicerad
Annons

Svenska är officiellt språk i Finland och inom EU - men inte hemma i Sverige. Det har hittills inte ansetts nödvändigt. För drygt tre år sedan föreslog dock en statlig utredning, Mål i mun, att svenska skulle lagfästas som officiellt språk.

– Sverige är inte lika homogent längre. Tvärtom är vi ett mångspråkigt land. Därför behöver vi stärka vårt gemensamma språk - svenska - genom en lag, förklarar Björn Melander, utredningens huvudsekreterare och professor i svenska språket vid Uppsala universitet.
Svenska Akademien stödde linjen i sitt remissvar, medan andra var mer tveksamma. Lagförslaget var otydligt och svårtolkat, ansåg man. Dessutom skulle en sådan lag inte betyda något i praktiken eftersom det inte fanns någon påföljd. Hur skulle lagbrytare straffas?

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons