ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD
Joakim Molander:

Moralfilosofer ger motstridiga svar

Kan moralfilosofin hjälpa oss att leva mer dygdigt? Om människor kunde enas om en normativ etik skulle moraliska frågor om exempelvis abort, dödshjälp och krig kunna lösas rationellt. En ny antologi med viktiga texter om etik visar dock att vi är långt ifrån en sådan enighet.

Joakim Molander
Publicerad

Vad handlar egentligen dagens moralfilosofi om? Och vad är poängen med densamma? Det är två frågor som står i fokus i den nyutgivna antologin Vad är moraliskt rätt? (Thales förlag, 477 s). Antologin, som sammanställts av Henrik Ahlenius, är ett urval av centrala texter i normativ etik och tillämpad etik som här för första gången presenteras på svenska.
Normativ etik är läran eller teorin om moralen, inom vilken man definierar grundpremisserna för vad som är moraliskt rätt respektive fel. Dessa teorier är avsedda att vila på en rationell snarare än religiös eller känslomässig grund. Den tillämpade etiken angriper olika moraliska problem utifrån dessa teorier, och erbjuder logiskt konsekventa och allmängiltiga svar på hur man moraliskt bör handla. Exempelvis kan sålunda den tillämpade etiken, på basen av en utvecklad normativ etik, erbjuda svar på frågor som om abort eller dödshjälp är moraliskt rätt eller fel. Rent principiellt kan man inom den också ge besked om aktuella moraliska problem, som till
exempel huruvida kriget i Irak är moraliskt rätt eller fel.
Det säger sig nästan självt att potentialen för en välutvecklad etik av det här slaget är enorm. Om människor skulle kunna enas kring en normativ etik skulle ju alla moraliska frågor kunna lösas rationellt. Detta skulle vara särskilt värdefullt för stater. Om staten förmår välja en normativ etik, så kan den ju alltid agera etiskt rationellt och förutsebart. Idealt skulle också FN kunna stå för en konsekvent normativ etik, som skulle kunna tillämpas i det globala sammanhanget.

Laddar…