En miljöskandal av historiska mått

Dricksvattnet för miljoner människor i Sverige är förorenat av långlivade och giftiga kemikalier. Den nya regeringen bör tillsätta en haverikommission som tittar på effekterna av dessa kemikalier och vad som kan göras, skriver Åke Bergman, Sven Ove Hansson och Eva Hellsten.

Publicerad
Annons

I maj 2014 skrev nitton svenska miljöforskare till den dåvarande regeringen om ett allvarligt miljöproblem som kräver åtgärder: Många dricksvattentäkter i Sverige är förorenade med extremt långlivade och giftiga per- och polyfluorerade kemikalier (med samlingsnamnet PFAS). Enligt Livsmedelsverket är bortemot 60-talet kommunala vattentäkter förorenade och ungefär 3,5 miljoner av Sveriges invånare är exponerade. Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket har påpekat att detta är ett allvarligt problem för hälsa och miljö. Det är inget mindre än en miljöskandal av historiska mått, vilket också framgick i veckans avsnitt av Kalla Fakta i TV4.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons