Attitydförändring - del i skolraset

Den nyligen publicerade Pisa-undersökningen visade hur Sverige tappat i de tre ämnena matematik, naturvetenskap och läsning jämfört med 2009. Bara i en kategori återfinns man i toppen - elever med högst andel sena ankomster. Blott fyra nationer var värre än Sverige.

TT
Publicerad
Annons

När det gäller skolk ligger Sverige över OECD-snittet, en utveckling som bevisas genom statistik som CSN tagit fram åt TT. Den negativa utvecklingen med mer skolk och försenad ankomst har flera orsaker enligt experter TT talat med.

– Det är en naturlig konsekvens av en kultur där du inte är tillåten att gränssätta för barnen. För att skolan ska kunna sköta sitt uppdrag måste den få auktoriteten som krävs men det har blivit fult att säga att läraren ska ha makt när det är fullkomligt självklart, säger till exempel författaren David Eberhard.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons