FRA-kommitté fick direktiv

Regeringen beslutade på torsdagen om direktiv till den parlamentariska kommitté som ska övervaka den så kallade FRA-lagens följder för den personliga integriteten. Även Datainspektionen fick ett liknande uppdrag.

TT
Publicerad
Annons

Kommittén ska bedöma om FRA:s spaning i eter och tråd är etiskt riktig. Den ska också utse ett så kallat integritetsombud som ska bevaka integritetsfrågor vid den prövning som ska göras före signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Ännu är kommittéledamöterna, från riksdagspartierna, inte utsedda.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons