Medicin kan leda till spelmissbruk

En grupp läkemedel som ges till patienter med Parkinsons sjukdom kan leda till spelmissbruk och andra effekter av bristande förmåga att kontrollera impulser. Orsaken är att preparaten ökar halterna av signalsubstansen dopamin som bland annat påverkar belöningssystemen i hjärnan. En grupp läkemedel som ges till patienter med Parkinsons sjukdom kan leda till spelmissbruk och andra effekter av bristande förmåga att kontrollera impulser. Orsaken är att preparaten ökar halterna av signalsubstansen dopamin som bland annat påverkar belöningssystemen i hjärnan.

Publicerad
Annons

Den mest ödesdigra manifestationen av Parkinsons sjukdom är att produktionen av den viktiga signalsubstansen dopamin minskar i den del av hjärnan som styr våra rörelser. Det ger upphov till de karaktäristiska kännetecknen som stelhet och skakningar.
Lösningen att öka de sjukas dopaminnivåer var därför tämligen självklar och resulterade i medicinen L-dopa som renderade den svenske parkinsonforskaren Arvid Carlsson ett Nobelpris 2000.

Förutom L-dopa som förblivit en basmedicin började också på 80- och 90-talen en grupp nya läkemedel introduceras. De kallas dopamin-agonister och ges ofta till yngre patienter tidigt i sjukdomsförloppet. Också de ökar dopaminhalterna genom att aktivera en eller flera receptorer - mottagarämnen - för dopamin på hjärncellerna.
Avsikten med parkinsonbehandlingen är att förbättra det dopaminsystem som styr rörelserna. Problemet är att därutöver finns åtminstone sju-åtta andra dopamincentra som styr vårt beteende bland annat upplevelse av belöning och förmåga att kontrollera
impulser. Dessa funktioner ska alltså inte beröras av läkemedlen. Men det sker ibland,och då kan oväntade förändringar uppstå i patienternas hjärna och beteende.
En grupp forskare från den berömda Mayo-kliniken i Rochester i USA skriver idag i webbupplagan av en ansedd amerikansk neurologisk tidskrift om att okontrollerbart spelmissbruk kan kopplas till parkinsonmedicinering. Det gäller enbart de nyare agonistprepraten och speciellt pekas ett av dem som kallas Sifrol (pramipexol) ut.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons