Nätleverantörer har förhindrat vårt arbete

Om polisen förlorar möjligheten att begära ut information från telefoni- och internetleverantörer försvåras det brottsbekämpande arbetet avsevärt, skriver rikspolischef Bengt Svenson och rikskriminalchef Henrik Malmquist.

Publicerad
Annons

Polisens befogenheter ska vara proportionerliga i förhållandet mellan behovet att utreda brott och den enskildes integritet. EU-domstolen bedömde i april att det så kallade datalagringsdirektivet inte lever upp till denna proportionalitetsprincip och ogiltigförklarade direktivet. Rikspolisstyrelsens och Rikskriminalpolisens bedömning är dock att svensk lag i detta avseende alltjämt ska tillämpas i Sverige. Det måste finnas en svensk lagstiftning som ger polisen rimliga förutsättningar att utreda grova brott.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons