Elisabeth Özdalga:Islamisering ett uttryck för identitetsbygge

De senaste årens terrorattacker har frammanat en bild av islamismen som en global rörelse med syfte att etablera en världsstat. Men politiseringen av islam under det senaste seklet uttrycker snarare en strävan efter nationell identitet än ett geopolitiskt projekt.

Elisabeth Özdalga
Publicerad
Annons

Den kanske mest omtalade och omdiskuterade politiska ideologin i vår tid är islamismen. Inom ramen för detta vidsträckta och svårdefinierade ideologiska fält ryms ett brett spektrum av idéer om målet och metoderna för agerandet. Här finns företrädare för brutala våldsmetoder såväl som försvarare av liberal demokrati.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons