”Sämre skolresultat är inte friskolornas fel”

Skall man vara krass så är det ingen som vet med säkerhet vad som gjort att den svenska skolans resultat har försämrats. Det skriver Erik Lakomaa i en replik.

Publicerad
Annons

Under början av 1990-talet genomfördes en rad omfattande skolreformer i Sverige. Huvudmannaskapet överfördes från staten till kommunerna, rätt att välja skola både mellan kommunala och fristående skolor infördes, liksom skolpengen. Vidare förändrades gymnasieskolan genom att de gamla linjerna ersattes med program, och de tvååriga linjerna försvann och ersattes med treåriga. Vi fick också ett helt nytt betygssystem, med målrelaterade absoluta betyg. Dessförinnan hade också lärarutbildningen gjorts om i grunden. Samtidigt har, som ofta uppmärksammats, resultaten i skolan i en internationell jämförelse sjunkit.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons