T-bana norrut bästa alternativet

Tunnelbanans kapacitet överstiger vida spårvägens och det är uppenbart att en förlängning av tunnelbanan norrut är ett viktigt spadtag. Stockholmsregionen behöver en långsiktig planering för att kunna växa, skriver Magnus Andersson (C) och Maria Rankka, Stockholms Handelskammare.

Publicerad
Annons

Huvudstadsregionen växer snabbare än vad alla samhällsplanerare kunnat förutspå. Människor och företag upplever att regionen är attraktiv. Det ställer stora krav på politiken. Det är ett stort problem att alltför få kommuner är med och bygger bostäder för dessa nya innevånare och ett än större problem är att få tillstånd en infrastruktur och kollektivtrafik som möter regionens nuvarande och framtida behov. Vi måste låta satsa både på kollektivtrafik och vägar om vår region ska kunna vara en ledande storstadsregion när det gäller en bra livsmiljö och tillväxt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons