Martin Lagerholm:Avslöjande närstudie av Hitlers bibliotek

Hans bokhyllor rymde 16000 titlar, som täckte allt från historia och skönlitteratur till ockultism, rasbiologi och manualer om militärfordon. En ny studie av Hitlers privatbibliotek visar att böckerna snarare än som inspirationskällor fungerade som material att utnyttjas för de syften han redan från början hade i sikte.

Martin Lagerholm
Publicerad
Annons

Många av oss som lever våra liv omgivna av böcker, och som ännu inte blivit särskilt förförda av tanken på de virtuella bibliotekens doftlösa alternativ, ställs med tiden inför en rad frågor och problem. Dels logistiskt: Var i hela friden skall den sextonde bokhyllan få plats? Hur katalogisera de ännu osorterade travarna på golvet? Men också och framför allt själsligt och existentiellt: Vad gör jag med den mängd tankar, minnen, erfarenheter och idéer som fyller alla dessa böcker? Hur förhåller jag mig till den emotionella och intellektuella kraft som emanerat ur människor jag aldrig har träffat, men vars gestaltade språk med tiden blivit till viktiga inslag och komponenter också i mitt eget liv? Vilken betydelse har all denna encyklopediska livskunskap och människokännedom som trängts ihop i våra bokhyllor?

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons