Låt musiken vara målet

Ingen byggnad i Stockholm klingar av så mycket musikhistoria som Nybrokajen 11. Skulle musiken tystna här vore det en skandal för både den statliga och den regionala kulturpolitiken.

Bo Löfvendahl
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Det vi idag kallar Musikaliska akademiens gamla lokaler var förstås en gång nya lokaler. När det specialritade huset på Nybrokajen 11 stod klart 1878 hade akademin i drygt hundra år fått hyra in sig på olika ställen i stan, bland annat Riddarhuset och Arvfurstens palats. Den nya byggnaden gav möjligheter till en viktig vitalisering av Stockholms musikliv.

Innan Konserthuset byggdes ett halvsekel senare var detta den största och bästa konsertlokalen i Stockholm. Men i huset rymdes också musikkonservatorium och musikbibliotek. Akademien har fortfarande dispositionsrätt till en del av lokalerna i kvarteret, men de övriga verksamheterna har undan för undan flyttat ut och motsvaras idag av Musikhögskolan, Musikbiblioteket och andra institutioner.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons