Så ska polisen få använda tvångsmedel

I ett lagförslag som lämnas till lagrådet i dag om hemliga tvångsmedel föreslås att de tidsbegränsade lagarna ska permanentas. Där föreslås också vissa förändringar, skriver justitieminister Beatrice Ask (M).

Publicerad
Annons

För att bekämpa grov brottslighet finns möjligheter att använda sig av hemliga tvångsmedel. Det handlar om hemlig rumsavlyssning (buggning), hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning. Flera av reglerna om dessa tvångsmedel finns i tidsbegränsade lagar som upphör att gälla vid utgången av 2014.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons