Ingen skillnad på flickors och pojkars sexfantasier

Tonårspojkar tittar på porr i högre utsträckning än flickor – men det finns inte några skillnader mellan könen när det gäller vilken typ av sex man fantiserar om. Det visar en avhandling av Magdalena Mattebo som nyligen disputerat vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Emma Bengtson
Publicerad
Annons

Magdalena Mattebo har undersökt sexuella erfarenheter och pornografikonsumtion hos drygt 800 gymnasieungdomar. Avhandlingen bygger på en intervjustudie med skolpersonal samt på enkäter med elever. Tidigare studier har ofta fokuserat på ungdomars porrkonsumtion i förhållande till sexuella erfarenheter. Magdalena ville även studera porrkonsumtionen i relation till fysisk och psykisk hälsa, samt livsstil.

I enkätstudien framkom att nästan ingen av pojkarna diskuterat pornografin med en vuxen. Porren blir därför normen för en del ungdomar och eftersom många är missnöjda med skolans sexualundervisning får de ingen motbild, säger hon.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons