Traktorerna gav svenskan ordet färist

Publicerad
Annons

Under hösten 2002 behandlade jag i denna spalt (10/11) ett ord som väckte ovanligt stort intresse, nämligen ordet färist som i sin konkreta betydelse står för ett galler i markplan som skall förhindra att boskap tar sig fram utan att det samtidigt hindrar framfarten för bilister och andra trafikanter.
Mina funderingar kring ordets ursprung, förekomst och böjning har engagerat många läsare. Framför allt är det ursprungsfrågan som väckt intresse, och jag riktar härmed ett stort kollektivt tack till alla som gjort sig besväret att skriva till språkspalten och som i många fall också ägnat sig åt efterforskning i saken både här hemma och i vårt grannland Norge.

De flestas associationer verkar nämligen ganska osökt gå till Norge när man börjar tala om ordet färist. Många påpekar att vi troligen lånat in ordet därifrån. Det norska ferist är vanligt förekommande på vägskyltar, något som många som bilat i Norge verkar ha lagt märke till.
Om ett sådant inlån skett i modern tid skulle det förklara NEO:s (Nationalencyklopedins) uppgift att ordet förekommit i svenskan sedan 1965, anser man. Och visst kan man förvånas över årtalsangivelsen - att jag också gjorde det visar mitt utropstecken inom parentes efter årtalet i novemberspalten.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons