Annons

Gourmet-klassat kaffe växer enormt i Sverige

Under de senaste tio åren har efterfrågan på gourmetkaffe, alltså kaffe av väldigt hög kvalitet, exploderat. Men få känner till det arbete som ligger bakom varje böna.

Begreppet ”speciality coffee” myntades för första gången på mitten av 1970-talet. Foto: Nespresso

Den ökade efterfrågan speglar det växande intresset i Sverige för mat och dryck med högklassiga och hållbara råvaror, menar Mikael Andersson, Referent Coffee Specialist på Nespresso i Malmö.

– Jag tror att det i Sverige ligger i linje med vårt gedigna intresse för mat och dryck. Det finns med oss, vi uppskattar hög kvalitet helt enkelt. Efterfrågan på gourmet-klassat kaffe har vuxit enormt de senaste 10-15 åren, säger Mikael Andersson.

Begreppet ”speciality coffee” myntades för första gången på mitten av 1970-talet. Det var ett uttryck för en kaffeböna som kunde leverera något exceptionellt och hade en aromatisk profil som stack ut bland mängden. Det är en böna som inte har några defekter, är av ideal storlek, densitet och har en distinkt och unik smak som kan härledas till den plats, höjd, klimat och väderlek där den odlas.

Faktorerna som styr

Olika faktorer styr vilket kaffe som blir gourmetkaffe. Dels handlar det om kvaliteten på jordmånen där mineralerna är en bidragande faktor, men även odlings- och bearbetningsmetoderna, transporten, lagringen och förpackningen.

Nespresso föredrar odlingar där kaffet skördas för hand. I jämförelse med maskinskörd, där maskiner skakar loss bönorna från träden, är handplockning en mycket delikat metod eftersom varje böna plockas när just den har rätt mognadsgrad. Detta resulterar i en homogen skörd av högsta kvalitet, där inga bönor tappats på marken eller på annat sätt har skadats.

För att identifiera och utveckla de här detaljerna arbetar Nespressos kaffeexperter tillsammans med NGO agronomer direkt på odlingar i hela världen, berätta Mikael Andersson. Genom att aktivt delta i hela processen säkerställs kvaliteten i hela produktionsledet, ända fram till koppen.

Mikael Andersson, Referent Coffee Specialist på Nespresso i Malmö.

Gör stickprov på varje säck

Kaffe säljs i säckar där varje säck väger 60-70 kilo. För att säkerställa kvaliteten i innehållet görs stickprov på varje säck då man undersöker 300 gram av bönorna. Genom att räkna antalet defekter på de 300 grammen går det att säkerställa att hela säcken håller hög kvalité.

– En defekt kan vara en skadad böna eller att det ligger stenar och grenar i säcken. Kaffebranschen är inte helt överens kring bedömningen att exempelvis en sten är en lika avgörande defekt som en möglig eller överjäst böna.

Utöver de kvalitetskontroller som är utformade av SCAA (Specialty Coffee Association of America), där storlek, densitet och defektantal är huvudfokus, gör Nespresso även sensoriska, kemiska och microbiologiska analyser. När SCAA har en referensfärg för Arabica så har Nespresso ytterligare referensfärger för respektive region som Arabican kommer ifrån.

Om fler vill ha gourmetkaffe borde det sätta hög press på odlare och odlingar och i sin tur miljön?

– Jag tror att efterfrågan på högkvalitativt kaffe och hållbara odlingsmetoder går hand i hand. Är vi måna om vår mark, är vi måna om vår produkt. En produkt vi månar om vill vi ska bli helt perfekt. Perfektionism är inte förhandlingsbart på Nespresso. Ju bättre vi blir på att ta hand om odlingar och gårdarna desto bättre blir kaffet. Så när vi arbetar med hållbarhet är det för att förbättra miljön men även odlarnas situation, både socialt och ekonomiskt. Det blir en resultat som alla vinner på, säger Mikael

Han fortsätter.

– Det är inte gratis att hålla ett hållbart jordbruk och det måste konsumenterna betala för. En kopp Nespresso kostat cirka fyra kronor, om man tittar på hur många som jobbat för de fyra kronorna är det väldigt lite, avslutar Mikael Andersson.

Läs mer om AAA-programmet här!