Efter reklamen visas:
Stina Oscarson: ”Första gången jag kände mig kränkt – som konstnär”

Stina Oscarson: Checken kränkte mig som konstnär

”Nu pratar du trams igen.” Det blev ett stundtals hårt meningsutbyte mellan SvD-skribenten Ola Wong och Ulf Dernevik, politiskt sakkunnig hos kulturminister Alice Bah Kuhnke, när de möttes i SvD:s tält i Almedalen för att prata om kulturens frihet tillsammans med dramatikern Stina Oscarson.

Publicerad

Nja, nja, nja. På frågan om kulturen står fri råder förvånansvärt stor samsyn mellan SvD-skribenten Ola Wong, Ulf Dernevik, politiskt sakkunnig hos kulturminister Alice Bah Kuhnke, och dramatikern Stina Oscarson när de möts för ett samtal i SvD:s tält i Almedalen. Kulturen är alltså både fri, och ofri.

– Sätter man det i relation till totalitära Nordkorea så är ju kulturlivet inte helt ofritt, ändå, säger Ola Wong som i en rad artiklar i Svenska Dagbladet riktat frän kritik mot Alice Bah Kuhnke för att vilja styra kulturlivet i syfte att uppfostra folk i rätt värderingar.