”Ohållbar vårdsituation för barn med fetma”

Okunskap och ibland kränkande bemötande inom vården kan medföra att barn med fetma får sin självbild allvarligt skadad. Att prioritera samverkan med patientorganisationer är ett måste för att ge barnen den behandling de har rätt till, skriver flera debattörer.

Publicerad
Annons

Barn och unga med övervikt och fetma är en starkt utsatt grupp i samhället. Patientorganisationen HOBS möter mängder av barn i alla åldrar som utsätts för mobbning på grund av sin vikt och vi vet att en klart lägre andel av ungdomar med fetma når godkända gymnasiebetyg jämfört med sina normalviktiga vänner. Många mobbas för sitt utseende, pekas ut som lata och dumma, och raster och fritid präglas av ofrivillig ensamhet. Övervikt och fetma är djupt stigmatiserat i samhället hos både barn och vuxna, inte minst inom vården, och en stor andel av barnen anger låg livskvalitet och hög grad av psykisk och fysisk ohälsa. Om dessa barn och deras familjer då möts av okunskap och ibland kränkande bemötande inom vården kan barnens självbild skadas allvarligt och leda till känsla av misslyckande och värdelöshet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons