Annons

Svenska Flowscape växer när världen hybridjobbar

Över hela världen ställer företagen om till det hybrida arbetssättet.
Över hela världen ställer företagen om till det hybrida arbetssättet. Foto: Anders Klapp

Under pandemin har många vant sig vid att jobba hemifrån, och allt tyder på att vi kommer fortsätta göra det ett antal dagar i veckan. Över hela världen ställer företagen om till detta nya hybrida arbetssätt.

Svenska Flowscape befinner sig mitt i denna globala trend, och nu exploderar efterfrågan på bolagets tjänster.

– Det hybrida arbetssättet skapar nya behov av innovativa IT-lösningar. Vi är i dag världsledande på detta med våra system för rumsbokning, platsbokning, hitta kollegor, planering av veckan, analys av hur kontoret används samt intern kommunikation, säger Peter Reigo, vd på Flowscape.

Flowscapes system används redan av cirka 200 företag i 50 länder. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market, men man har även kontor i USA, Storbritannien och Bulgarien. I år öppnar ytterligare ett kontor i USA samt ett i Tyskland och ett i Norge för att kunna möta efterfrågan.

I snart två år har hundratals miljoner kontorsarbetare världen över arbetat hemifrån. Det är som ett globalt experiment – och företagsledarna har sett att det fungerar. Medarbetare har upplevt att de kan bli mer effektiva när de slipper restiden till och från kontoret och att de kan fokusera bättre, eftersom de får arbeta ostört.

Men det är också många som saknar den dynamik och energi som uppstår när de träffar kollegorna fysiskt.

Enligt en global undersökning från Microsoft längtar två tredjedelar av medarbetarna tillbaka till fysiska möten, men samtidigt vill de ha flexibiliteten att kunna arbeta hemifrån några dagar i veckan. Gartner kommer fram till samma slutsats då 99 procent av tillfrågade personalchefer tror på fortsatt arbete hemifrån 2 till 3 dagar i veckan. Det är detta som har börjat kallas för det hybrida arbetssättet.

”Det hybrida arbetssättet skapar nya behov av innovativa IT-lösningar”, säger Peter Reigo, vd på Flowscape.

De arbetsgivare som inte kan erbjuda ett bra upplägg för hybridarbete kommer få svårt att behålla och attrahera talanger. Enligt en aktuell undersökning från analysföretaget YouGov planerar 55 procent av tillfrågade amerikaner att byta jobb inom ett år. Denna höga siffra kommer delvis ur ett uppdämt behov efter pandemin men har också att göra med att medarbetarna vill hitta arbetsgivare som kan erbjuda hybridarbete. Man kan anta att det ser ut på ett liknande sätt i Europa.

Kontorsvärlden står alltså inför en gigantisk förändring. Till exempel är det inte längre troligt att alla har sin egen arbetsplats, utan man behöver dela. Då kan företagen minska kontorsytan vilket skapar enorma möjligheter till besparingar, men för att detta ska fungera behöver medarbetarna kunna planera med teamet vilka dagar i veckan de ska vara på kontoret och boka upp platser bredvid varandra.

Det handlar dock om mycket mer än smarta bokningstjänster.

– De riktigt stora och viktiga utmaningarna med det hybrida arbetssättet ligger i att underlätta samarbetet kollegor emellan, att odla kreativiteten och vårda företagskulturen när man inte träffas så ofta som tidigare. Företag i alla branscher saknar ännu system för att kunna hantera och få ut det bästa av det hybrida arbetssättet. De systemen har vi, säger Peter Reigo.

2021 ökade Flowscape antalet installationer i USA och Storbritannien med 1000 procent jämfört med året innan, och de återkommande intäkterna ökade med 50 procent. Nu när världen öppnar upp igen lägger bolaget in en ännu högre växel och dubblerar säljstyrkan.

– Det är hisnande att vara med i ett bolag som expanderar internationellt samtidigt som kontorsvärlden globalt gör den största omställningen på ett sekel. Vi bygger vår lösning på världsledande tekniskt kunnande, men i grunden handlar det inte om teknik utan om att ge människor förutsättningar att trivas och göra ett bra jobb – alldeles oavsett om de gör det hemifrån eller på kontoret.