”Socialstyrelsens nya riktlinjer är ett haveri”

Vi har varit med i arbetet med att ta fram riktlinjer för vård vid ångest och depression. Men den grupp som sattes samman har i mycket hög grad präglats av partiskhet till förmån för KBT och olika farmakologiska behandlingar, skriver Björn Philips, Peter Lilliengren och Anders Klingström.

Publicerad
De nya riktlinjerna för hur ångest och depression ska behandlas ifrågasätts av artikelförfattarna.

De nya riktlinjerna för hur ångest och depression ska behandlas ifrågasätts av artikelförfattarna.

Foto: Jessica Gow/TT
Annons

Socialstyrelsen har nyligen presenterat ett förslag till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest. Publiceringen har uppmärksammats i ett antal debattartiklar som pekar på att riktlinjerna är bristfälliga och på några viktiga punkter direkt felaktiga. 17 nordiska psykoterapiforskare pekade ut några av de främsta bristerna i en debattartikel i Dagens Nyheter (14/1) och i en artikel i Läkartidningen påvisades att prioriteringarna på flera punkter skiljer sig från nyligen publicerade riktlinjer i andra länder (Ankarberg, 2017). I samtliga fall har projektledningen för riktlinjerna bemött kritiken avfärdande med hänvisning till riktlinjerna tagits fram på ett ”vetenskapligt stringent” sätt (senast i Psykologtidningen, nr 1, 2017).

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons