Dick Harrison:Beviset för att Sverige ännu är ett kulturland

En sida ur ”Fornsvenska legendariet” (till vänster), och en ur ”Legenda Aurea” (till höger).
En sida ur ”Fornsvenska legendariet” (till vänster), och en ur ”Legenda Aurea” (till höger).

”Fornsvenska legendariet” är okänt för de allra flesta, ändå utgör det en milstolpe i den svenska litteraturhistorien. Nu tillgängliggörs det för allmänheten i en fyrabandsutgåva som borde vara obligatorisk i samtliga bibliotek med lärdomsanspråk.

Dick Harrison
Publicerad
Annons

Det finns stor litteratur, det finns skön litteratur och det finns minnesvärd litteratur – och så finns det litteratur som en ordinär nutida läsare varken uppfattar som stor, skön eller minnesvärd, men som icke desto mindre har fyllt narrativa funktioner som knappast kan överskattas. Till denna kategori hör ”Fornsvenska legendariet”, okänt för gemene man trots att det är en milstolpe i vår litteraturhistoria. Det är en av de äldsta längre prosatexter som bevarats på svenska, tillkommen samtidigt som landskapslagarna nedtecknades och några decennier innan vår första rimkrönika diktades. Följaktligen är verket att betrakta som ett språkhistoriskt monument, och från och med i år är det äntligen tillgängligt för allmänheten, utgivet i fyra volymer av Per-Axel Wiktorsson, Skara stiftshistoriska sällskap och Svenska fornskriftsällskapet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons