”Överdrivet positivt om antidepressiva läkemedel”

Foto: Staffan Löwstedt

SVT:s program ”Landet lyckopiller” tar tydligt ställning för antidepressiva läkemedel framför andra behandlingsmetoder, till exempel psykoterapi och fysisk aktivitet. Det skriver psykologen Johan Möller.

Publicerad
Annons

I SVT:s program ”Landet lyckopiller” säger man sig vilja undersöka varför så många svenskar tar antidepressiva läkemedel. Detta är en svår och viktig fråga som verkligen behöver belysas från många olika vinklar. Tyvärr väljer SVT att ge en väldigt ensidig bild. Man tar tydligt ställning för antidepressiva, framför andra behandlingsmetoder, såsom till exempel psykoterapi och fysisk aktivitet. Antidepressiva läkemedel presenteras på ett överdrivet positivt sätt och man undanhåller negativa aspekter, såsom att det för många är väldigt svårt att avsluta medicineringen, så svårt att en del forskare och behandlare anser att läkemedlet bör klassas som beroendeframkallande. Man undviker även att nämna att en del får mycket allvarliga biverkningar såsom till exempel ökad ångest, hallucinationer, känslomässig flackhet och allvarligast av allt – en ökad suicidrisk, framförallt hos barn och ungdomar.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons