”Bristande it-kompetens kan leda till fler haverier”

It-systemen har gjort sitt intåg överallt. Närmare 20 procent av företagens och myndigheternas investeringar är inriktade på it. Men ledningarnas it-kompetens är försvinnande liten – i en tid när verksamheten är helt beroende av fungerande och säkra it-system, skriver vd Tomas Qviberg, Konsultkompaniet.

Publicerad
It-kompetensen i ledningarna på större svenska verksamheter och myndigheter är fortfartande försvinnande liten. I många verksamheter fattas fullkomligt verksamhetsavgörande investeringsbeslut utan någon djupare insikt om betydel­sen av dessa beslut, skriver Tomas Qviberg.

It-kompetensen i ledningarna på större svenska verksamheter och myndigheter är fortfartande försvinnande liten. I många verksamheter fattas fullkomligt verksamhetsavgörande investeringsbeslut utan någon djupare insikt om betydel­sen av dessa beslut, skriver Tomas Qviberg.

Foto: Erik Simander/TT
Tomas Qviberg

Tomas Qviberg

Foto: Privat
Annons

Vi har under sommaren sett hur en myndighetsledning visat att den inte förstår riskerna i hanteringen av sina databaser. Tyvärr är det troligen bara toppen av ett isberg. Och tyvärr gäller det även många företagsledningar. Problemet är att i princip alla effektivitets­ökningar under de senaste decennierna kan tillskrivas smartare it-system. Samtidigt gör bristen på it-kompetens att ledningarna har liten eller ingen uppfattning om vilka risker man utsätter sig för. 

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons