Annons

Datacenter värmer upp Vallentuna

I takt med att mängden lagrad data växer, ökar kraven på energieffektiva och hållbara datacenter.

I Vallentuna, norr om Stockholm, finns en lösning redo som både levererar datatjänster och värme till boende i kommunen.

I vår digitala värld ökar kraven på landets datacenter som förser IT-företag med lagringsutrymme. IT-företagen lagrar mängder av information på sina servrar, och tekniken inne i ett datacenter är enormt energikrävande. I dag står datalagring för drygt två procent av de globala koldioxidutsläppen och tre procent av världens energiförbrukning. Detta gör att datalagringens koldioxidutsläpp ligger på samma nivå som den globala flygindustrin enligt vetenskapstidskriften Nature.

Men i Vallentuna har Binero nyligen öppnat datacentret DCS01, där hållbarhetsarbetet har en hög prioritet.

– DCS01 är kort och gott ett av världens mest klimatsmarta datacenter, med stort fokus på energiåtervinning, strömsnål teknik och kyllösningar – utan att göra något som helst avkall på vare sig prestanda, strömförsörjning eller säkerhet, säger Patrik Axelsson, försäljningschef på Binero.

Förnybar energi driver datacentret där alla teknikval och komponenter i anläggningen har valts ut med stor omsorg för att maximera hållbarheten. Den sista pusselbiten i hållbarhetsarbetet är också att E.ON kan ta tillvara på överskottsvärmen och skicka den vidare till sitt fjärrvärmenät och värma upp hushållen i Vallentuna.

I stället för att bara fläkta ut överskottsvärmen leds den direkt ut i E.ONs fjärrvärmenät som värme. Anläggningen kommer att kunna leverera upp till en tredjedel av Vallentuna kommuns hela fjärrvärmebehov.

Först i världen att miljöcertifieras

Bineros hållbarhetsarbete har även fått global uppmärksamhet. Nyligen erhöll man den globala miljömärkningen Fossil Free Data. Det innebär att Bineros datacenter möter strikta krav på att vara energieffektivt, ha låga koldioxidutsläpp och använda 100 % förnybar el.