Annons

Svenska sågverk ger kommunerna värme

Foto: Magnus Sandberg / MAGNUS SANDBERG

Visste du att energimängden som krävs för att driva ett sågverk är samma som för att värma upp en mindre svensk stad? I Hissmofors pågår nu ett projekt som kommer att påverka sågverkets energieffektivitet. Förhoppningen är att också inspirera andra.

I dag finns runt 140 sågverk i Sverige. De förädlar råvaran från skogsbruken och omvandlar träden till det virke vi kan hitta på brädgården. Förädlingsprocessen kräver en stor mängd energi, dels för att driva sågarna men också under den torkningsprocess brädorna går igenom innan de är redo att användas. 

– Alla sågverk arbetar på samma sätt. Vi använder restprodukter från sågningen för att kunna värma upp och torka det färdiga virket. På så sätt kan vi hålla bränslekostnaderna väldigt låga. Och får vi värme över här på vårt sågverk skickar vi ut den till närliggande bostadsområden, säger Johan Andreasson, produktionschef på Hissmofors.

Sågverket i Hissmofors samarbetar med Jämtkraft och har fram till nyligen haft så pass mycket värmeenergi över från träförädlingen att den har kunnat stå för 100 procent av Krokom kommuns fjärrvärme. I takt med att sågverket ökat sin produktion har värmeöverskottet minskat. De hjälper dock fortfarande orterna i närområdet med värmeförsörjningen på olika sätt.

– Vi är direkt anslutna till Krokoms fjärrvärmenät och försörjer dem fortfarande med värme.  Nu har också Jämtkraft byggt en egen pelletspanna, så tillsammans med dem värmer vi Krokoms kommun.  Även Östersunds fjärrvärmenät är vi med och försörjer genom att biprodukter från vår sågproduktion eldas i Jämtkrafts panna i Lungvik, säger Lars Grundqvist, sågverkschef på Hissmofors.

Johan Andreasson t.v. och Lars Grundqvist t.h. driver projektet kring energieffektivitet på Hissmofors sågverk framåt.

Sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka har fokus på Hissmofors energieffektivitet fördjupats. Sågverket är i full gång med ett stort projekt som kartlägger och optimerar energiförbrukningen. 

– Vi vill komma fram till hur vi kan torka vårt virke med så lite energi som möjligt. Torkprocessen drar 25 procent mer energi än vad som egentligen krävs för att förånga vattnet i virket. Då den totala energiförbrukningen är så stor innebär varje procent vi kan spara en stor vinst. Procent som i stället kan skickas ut på fjärrvärmenätet. Ju mer fjärrvärme vi kan bidra med, desto mindre attraktiv blir eluppvärmning för hushållen, och kan vi dessutom göra det med samma bränslemängd som i dag blir det väldigt lönsamt för alla, säger Johan Andreasson.

Projektet är fortfarande i startgroparna där första steget är datainsamling. Med hjälp av mätare samlas information in kring energiåtgång och påverkan av slutprodukt. Allt för att hitta det optimala läget. 

– Vi vill energieffektivisera oss och vi vet att potentialen finns! Kanske kan vi också inspirera andra i branschen att göra samma, säger Lars Grundqvist.

Svenska Skogen är ett initiativ för att sprida kunskap om skogen från Sveriges skogsägare och skogsföretag.