”Märkligt när fuskare inte får avskedas”

Nils-Eric Sahlin.
Nils-Eric Sahlin. Foto: Yvonne Åsell

Vad håller våra jurister i Arbetsdomstolen på med? De går emot universitet som vill avskeda personer som gjort sig skyldiga till fusk, skriver Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik.

Publicerad
Annons

För snart fem år sedan skrev Sven Stafström och undertecknad en debattartikel i Svenska Dagbladet med rubriken ”Så bör fusk bland forskare stoppas”. När jag nu blickar bakåt är det fantastiskt så mycket bra som hänt under dessa fem år. Regeringen tillsatte ett antal utredningar som tog tag i många av de problem vi hade 2015. Vi har fått en lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Vi har idag en oberoende myndighet (Nämnden för prövning av oredlighet i forskning) som hanterar allvarliga oredlighetsärenden. Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har klokt arbetat för att hitta ett system som hanterar oredlighet som i lagens mening inte räknas som allvarlig. Och vi har fått en ny kraftfullare etikprövningslag och en tillsynsfunktion som tidigare saknades.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons