Träd i staden minskar luftföroreningar

”Mätningar som gjorts visar att det är 70 procent mindre luftföroreningar vid en allégata än på en gata utan träd”, säger Johan Colding, systemekolog på Beijerinstitutet.
”Mätningar som gjorts visar att det är 70 procent mindre luftföroreningar vid en allégata än på en gata utan träd”, säger Johan Colding, systemekolog på Beijerinstitutet. Foto: Anders Ahlgren

De gör mycket gott för oss, stadsträden. De skapar syret vi andas, reglerar klimatet och renar vattnet och luften. – Det är 70 procent mindre luftföroreningar vid en allégata än på en gata utan träd, säger systemekologen Johan Colding.

Mia Sjöström
Publicerad
Annons

I New York har man räknat ut att stadens nära 600  000 stadsträd är värda 122 miljoner dollar i form av förbättrad luft, sparad energi, absorberad koldioxid, motverkan av översvämningar och höjda fastighetsvärden.

– Det finns ett ekonomiskt värde i att bevara träd och grönområden och planera in en god tillgång på ekosystemtjänster när man bygger och förtätar i en stad.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons