”Konkurrens – inte språk – styr bidragsfördelning”

Artiklarna i tidskriften Språk & stil är skrivna på svenska – men det är inte därför bidraget upphör, skriver representanter för Vetenskapsrådet.
Artiklarna i tidskriften Språk & stil är skrivna på svenska – men det är inte därför bidraget upphör, skriver representanter för Vetenskapsrådet. Foto: Naina Helén Jåma/TT

KULTURDEBATT | Bidragen till Språk & stil upphör inte för att tidskriften publicerar artiklar på svenska – utan för att konkurrensen har ökat. Det skriver representanter för Vetenskapsrådet. ”Ett försök att slingra sig undan ett sabotage av språklagen”, svarar Olle Josephson.

Publicerad
Annons

Professor Olle Josephson riktar i en debattartikel skarp kritik mot Vetenskapsrådet med anledning av att tidskriften Språk & stil inte fått del av årets bidrag till vetenskapliga tidskrifter. Han menar att Vetenskapsrådet därigenom medvetet missgynnar vetenskapliga tidskrifter som ges ut på svenska. Tyvärr tycks Josephsons debattartikel bygga på flera missförstånd om hur vårt tidskriftsbidrag fungerar.

Bidraget delas ut vart tredje år till tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap med säte i Sverige. Prövning och rangordning av ansökningarna sker genom sakkunnigbedömning, så kallad peer review, där framstående forskare från samtliga områden inom humaniora och samhällsvetenskap finns representerade. Tidskriftsbidragen delas alltså ut i konkurrens och det finns inget som garanterar att tidskrifter som tidigare fått stöd ska få behålla detta. Det handlar med andra ord inte om att ”strypa” ett löpande bidrag i förtid utan om en ny prövning där konkurrenssituationen kan ha förändrats sedan sist.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons