”Fel låta samisk värde­grund styra forskning”

Foto: Vegard Wivestad Grøtt/TT

Sametingets forskningspolitiska strategi är inte förenlig med principerna om fri forskning och riskerar att leda till en politisk styrning som vore otänkbar inom andra vetenskapsfält. Det skriver Iréne Gustafson och Jonny Hjelm.

Publicerad
Annons

Den akademiska friheten har starkt stöd (högskolelagen) och värderas högt av forskare vid Sveriges universitet och högskolor. I enlighet med denna ska forskare fritt kunna formulera forskningsproblem och syfte, välja lämplig metod och teori och resultatet av forskningen skall sedan, om den klarat kvalitetsgranskning, publiceras. I forskningspropositionen, presenterad i maj 2020, föreslås en än skarpare skrivning rörande vikten av att värna den akademiska friheten.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons