ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

”Det finns effektiv hjälp för hemmasittare”

Långvarig skolfrånvaro förekommer hos ett stort antal elever och tycks öka. Men det finns vetenskapligt baserade insatser för att komma till rätta med problemet som används i framgångsrikt arbete hos kommuner runt om i landet, skriver ett flertal debattörer.

Publicerad

Psykisk ohälsa hos unga är en utmaning samhället behöver möta bättre än vad som är fallet i dag. Unga med hög skolfrånvaro är en grupp som riskerar att utveckla ohälsa och olika former av psykisk ohälsa är också en vanlig riskfaktor för att utveckla skolfrånvaro. Närvaro i skolan är avgörande för lärande och utveckling. Barn och ungas önskan och behov är att gå i skolan och att vara som alla andra, därtill är skolan den största skyddsfaktorn för att hindra ett framtida utanförskap.

Laddar…