ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

”Sjukvården behöver en storstädning”

Foto: Isabell Höjman/TT

Innan vården tillförs ytterligare skatte­medel för nya projekt behövs en kritisk genomgång av verksamheten. Administration av inget eller tveksamt värde bör städas ut, skriver Stella Cizinsky och Mats Alvesson.

Publicerad

Sjukvården präglas av stigande kostnader, vänte­tider, personal­flykt och andra problem – en del är förstärkt under pandemin, det mesta är dock mångåriga och strukturella problem. Lösningen är alltid att tillskjuta mer skatte­medel – och samtidigt införa nya särkrav. Merparten tillförs som så kallade satsningar, utan konsekvens­analys eller efterföljande utvärdering. Pengar försvinner utan mätbara effekter i kärn­verksamheten. Våra kontakter med chefer och professions­företrädare ger samma bild: nya resurser används till ”overheaden” – det vill säga marknads­föring, personal­administration, policy-framtagande, värdegrunds­aktiviteter, diverse ”certifieringar” av oklart värde, mångfalds­arbete, kvalitets­förbättrings­ritualer, ledarskaps­aktiviteter och dylikt. Ibland är detta motiverat, men oftare uttryck för särintressen inom nationell eller regional politik – eller genom administrationens drift att expandera. Många professions­företrädare skapar sin karriär genom ”overhead-arbete” samtidigt som de undviker den krävande patient­vården. När allt fler lämnar själva kärnverksamheten blir det tyngre för dem som stannar. Ofta ser de också sina före detta kollegor i ny position, där de skapar föreskrifter till dem som vistas i verkligheten. Vi får en ”bättre vetande-klass”, på distans från verkstadsgolvet.

Laddar…