Gener och skolbetyg – en kontroversiell fråga

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Ett system där vi belönas utifrån kvalifikationer snarare än bakgrund. Visst låter det rättvist? Men faktum är att genetiken påverkar våra förut­sättningar att lyckas mer än många kanske tror.

Emma Frans
Publicerad
Annons

Historiskt var våra möjligheter på arbetsmarknaden beroende av vilka våra föräldrar var, men succesivt började denna samhällsstruktur ifrågasättas. I dag förespråkar de flesta istället ett meritokratiskt system där våra kvalifika­tioner avgör om vi får ett visst jobb eller blir antagna till en eftertraktad utbildning.

Begreppet meritokrati är en sammanslagning av latinets meritum, förtjäna, och grekiskans kratos, styre. Som samhällsystem anses meritokratin vara rättvist och progressivt eftersom den belönar oss utifrån våra meriter istället för släktnamn, förmögenhet, hudfärg eller kön. Men även om många omfamnar meritokratin har den också ifrågasatts.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons