"Akut att agera mot den klassiska musikens marginalisering"

Sveriges nationella ungdomssymfoniorkester repeterar i Berwaldhallen.
Sveriges nationella ungdomssymfoniorkester repeterar i Berwaldhallen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den klassiska musiken, som genom historien har bidragit till mänsklighetens utveckling och individers möjlighet att hantera livet, har marginaliserats. Det skriver tre representanter för det svenska musiklivet som föreslår en rad åtgärder.

Publicerad
Annons

Den västerländska konstmusiken, i dagligt tal klassisk musik, har under mer än tusen år varit en viktig del av vårt samhälles intellektuella och emotionella kapital. Parallell och sammanflätad med litteratur, arkitektur, bildkonst, matematik, filosofi och andra för vår kollektiva intelligens viktiga områden, har den kraftfullt bidragit såväl till mänsklighetens utveckling som till individens förmåga att hantera alla de livets utmaningar vi ständigt ställs inför.

I den västerländska och andra kulturers konstmusik har de flesta av de musikformer vi idag känner sina rötter. I ett växelspel med folkmusikaliska uttryck har konstmusik med olika ursprung burit fram och utvecklat ett slags grammatisk grund för dagens globala musikindustri.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons