Tegmark Wisell: Viss immunitet om man haft sjukdomen

Karin Tegmark Wisell är överläkare och avdelningschef på  Folkhälsomyndigheten.
Karin Tegmark Wisell är överläkare och avdelningschef på Folkhälsomyndigheten. Foto: Peter Wixtröm/Aftonbladet/TT

Sverige närmar sig 23 000 bekräftade fall av covid-19. Fram till i dag har 212 av Stockholm läns 400 äldreboenden drabbats av covid-19.

– Vi har sett en oönskat stor spridning på äldreboenden och inte minst i Stockholmsområdet, säger Malin Grape, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.

Hanna Eriksson, TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Statsepidemiolog Anders Tegnell inleder måndagens pressträff med att redovisa det globala läget - cirka 3,5 miljoner bekräftade fall i världen.

Tegnell berättar att många länder rapporterar en avstanning.

Totalt har nu 22 721 bekräftats smittade av covid-19 i Sverige varav 404 rapporterats det senaste dygnet.

– Vi har väldigt små antal de senaste dagarna, men det är ofta så efter en helg. Vi avvaktar lite för att se var det hela tar vägen någonstans, säger Tegnell.

Hittills har 2 769 personer avlidit i sviterna av covid-19 i Sverige.

Folkhälsomyndigheten ser en sjunkande trend bland personer som läggs in för intensivvård. Hittills har 1 572 personer fått intensivvård.

– Det blir mer och mer uppenbart att man kan ha väldigt många olika typer av symtom alldeles i början och de kan vara väldigt lindriga, säger Tegnell, när han påminner om vad som måste göras för att bromsa smittspridningen - däribland att stanna hemma vid minsta symtom, hålla avstånd och tänk på handhygienen.

– Vi har sett en oönskat stor spridning på äldreboenden och inte minst i Stockholmsområdet, säger Malin Grape, chef för enheten för antibiotika och vårdhygien vid Folkhälsomyndigheten.

Annons
Annons

Folkhälsomyndigheten har därför arbetat med att titta på olika aspekter av äldreomsorgen - bland annat vad det är som har hänt och vad kan man göra fortsättningsvis. I samarbete med Region Stockholm och Region Sörmland har myndigheten skickat ut en webbenkät till äldreboenden. Enkäten har gått ut till verksamhetsansvariga.

Covid-19 har hittills drabbat 212 av cirka 400 äldreboenden i Stockholms län, enligt Region Stockholm.

En rad åtgärder har vidtagits för att minska smittspridningen inom äldreomsorgen.

– Väldigt mycket har gjorts och väldigt, väldigt snabbt, säger Per Follin.

Det handlar bland annat om ändrade städrutiner, kompetenshöjande insatser och skyddsmaterial som skickats ut, samt begränsningar gällande besök och begränsad rörlighet på boenden.

Maria Remén, smittskyddsläkare i Region Sörmland berättar om läget där.

I region Sörmland har 41 verksamheter svarat på webbenkäten. Av dessa har 21 verksamheter svarat att de inte har fall, 14 har svarat att de har fall och 6 verksamheter har inte svarat.

– Av de som har haft fall så är det de allra flesta, 76 procent, som har haft det på en enhet, säger Maria Remén.

Folkhälsomyndigheten kommer att göra djupare undersökningar för att ta reda på hur smittan spridits och vad som hade kunnat förhindra det.

– Även om covid-19 är en ny infektion, så finns det väldigt mycket kunskap om hur man förebygger dropp- och kontaktsmitta i vården, säger Malin Grape.

Det finns tre viktiga förebyggande åtgärder som man vet har stor effekt:

Att personal stannar hemma vid minsta symtom, att arbetet organiseras så att var och en i personalen jobbar med ett begränsat antal brukare och att man säkerställer att basala hygienrutiner kan följas.

Annons
Annons

– Här har arbetsgivaren en jätteviktig roll, säger Malin Grape.

Malin Grape. Foto: Jessica Gow/TT

Svenskarna har ett sjunkande förtroende för äldreomsorgen. Det visar en undersökning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gjort. Förtroendet har sjunkit från 34 procent tidigare i mitten av april till 22 procent i början på maj.

– Den här förändringen är en tydlig avvikelse i jämförelse med de annars stabila resultaten i den här undersökningen, säger Svante Werger, särskild rådgivare vid MSB.

Högst förtroende har svenskarna för sjukvården, följt av Folkhälsomyndigheten.

Karin Tegmark Wisell, chef för avdelningen för mikrobiologi, berättar om kunskapsunderlaget vad gäller antikroppssvar och immunitet för covid-19, som nu har uppdaterats.

– Kunskapsläget är under utveckling. Men det är angeläget att tidigt sammanställa den kunskap som finns, säger Tegmark Wisell.

Hon understryker att sjukdomen bara funnits i fyra månader, och att man därför inte vet så mycket om immuniteten ännu.

En expertgrupp har fått uppdraget att samla ihop kunskapsläget.

I dagsläget finns tillräckligt med underlag, både från experimentella studier men också från erfarenheter från andra coronavirus - där vi ser att det med stor sannolikhet kan dras slutsatser baserad från dessa, säger Tegmark Wisell.

Annons
Annons

– Ett påvisat immunsvar bedöms ge ett helt eller partiellt skydd mot en klinisk sjukdom vid återinfektion, det är mycket sannolikt att det förhåller sig på det sättet, säger hon.

Hur länge skyddet kvarstår och hur omfattande immuniteten är, är däremot en fråga som kvarstår.

– Det är uppenbart att skyddet minskar gradvis under det första året och att det finns många individuella skillnader.

– Det finns inget underlag i dagsläget för att kunna dra slutsatser på individnivå, men i stora grupper kan vi få förståelse för att det finns ett skydd som kommer hjälpa oss att minska smittspridningen, säger Karin Tegmark Wisell.

I dagsläget finns 1 050 disponibla intensivvårdsplatser med respirator. Just nu får drygt 500 patienter intensivvård för covid-19 i Sverige.

Johanna Sandwall, krisberedskapschef vid Socialstyrelsen, säger att belastningen minskar något på sjukvården.

– Det betyder inte att vi inte har en belastad sjukvård, men vi ser en viss minskning. Framförallt i de regioner som haft en hård belastnings hittills, säger hon.

Folkhälsomyndigheten ombeds kommentera att fackförbundet Kommunal sagt att den höga andelen timanställda på äldreboenden i Stockholm bidragit till att sprida smittan på äldreboenden i Stockholm.

– Det är viktigt att poängtera att det kommer nog inte bara från ett håll. Timanställda har också rätt till utbildningen. Det är arbetsgivarens ansvar, säger Malin Grape.

Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons