”Kirurgi är effektiv i kamp mot fetma”

I dag har cirka 17 procent av Sveriges vuxna befolkning fetma utan skillnader mellan kvinnor och män, skriver artikelförfattarna.
I dag har cirka 17 procent av Sveriges vuxna befolkning fetma utan skillnader mellan kvinnor och män, skriver artikelförfattarna. Foto: Obesity Canada

Sjukvårdens främsta och mest kostnadseffektiva behandling när det gäller fetma är kirurgi. Vi måste arbeta för att förhindra att fler utvecklar fetma. Men för dem som redan lider av fetmasjukdom behövs effektiv vård – och den finns, skriver företrädare för Svensk Förening för ObesitasKirurgi.

Publicerad
Annons

Vi uppskattar att SvD i artikelserien Viktens gåta satt fingret på viktiga aspekter av vikt, övervikt och fetma. I de pedagogiskt förklarande intervjuerna och texterna har kroppens inbyggda försvar mot viktnedgång beskrivits, vilket förklarar varför långtidseffekter av bantning tyvärr uteblir för de allra flesta. Detta är utomordentlig folkbildning vilket förhoppningsvis kan minska skuldbeläggandet av personer med fetma, som i själva verket lider av en kronisk progressiv sjukdom.

Det finns dock en vetenskapligt väldokumenterad behandling mot svår fetma som inte nämns i artikelserien, nämligen fetmakirurgi. De vanligaste kirurgiska metoderna som används i dag är gastric bypass och sleeve gastrektomi och i allmänhet kan patienter med minst fetma grad 2, det vill säga med Body Mass Index (BMI) över 35 kg/m² komma i fråga för operation. Även om alla mekanismer inte är fullt klarlagda så påverkar bägge dessa metoder flera av de fysiologiska system som styr hunger/mättnad och energiförbrukning, det vill säga precis de försvarsmekanismer mot viktminskning som tagits upp i SvD:s artikelserie och som medför att bantning inte fungerar på lång sikt. Ingreppen handlar alltså i första hand inte om att storleken på magsäcken minskas eller att näring inte tas upp. De viktiga effekterna av kirurgin är i stället att viktfysiologin, som framförallt koordineras i hjärnans hypotalamus, förändras.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons