”Stötta yrkeseleverna bättre från början”

Foto: Pontus Lundahl/TT

Elever på yrkesprogram kan ofta ha stora kunskapsluckor redan när de påbörjar en gymnasieutbildning. Extra stöd som de har haft under tiden i grundskolan bör i så fall automatiskt följa med eleverna till gymnasiet, skriver flera rektorer.

Publicerad
Annons

Den här debattartikeln handlar om elever som kommit in på yrkesprogram med lägsta möjliga poäng från grundskolan och där en del av de betygen är överbetyg. Det är elever med extremt varierande behov. Elever med olika diagnoser, språksvårigheter, inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter. Det är ofta elever som i grundskolan omfattats av stora stödinsatser och där flera under grundskoletiden erhållit allt ifrån individuell undervisning till undervisning i små elevgrupper. Stödinsatser som grundskolan får ekonomisk kompensation för. En ekonomisk kompensation som dock inte följer med eleven till ett yrkesprogram på gymnasiet även om stödbehovet för eleven är fortsatt stort.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons