Emma Frans:Studier om T-celler väcker nya frågor om immunitet

Emma Frans
Blodprover matas in för att analyseras efter antikroppstest för covid-19.
Blodprover matas in för att analyseras efter antikroppstest för covid-19. Foto: Johan Nilsson/TT

Antikroppar är inte enda pusselbiten i bilden av immuniteten mot det nya coronaviruset. Nya studier om T-cellerna ger skäl att ompröva det vi hittills trott om immuniteten i befolkningen – men fler frågor återstår att besvara.

Emma Frans
Publicerad
Annons

Sex månader har gått sedan WHO rapporterade om att flera personer i den kinesiska miljonstaden Wuhan drabbats av lunginflammation. Orsaken var då oklar, men inom kort stod det klart att sjukdomen som kom att kallas covid-19 orsakades av ett tidigare okänt coronavirus.

Viruset utlöste en pandemi, men det finns en del oklarheter i hur pass omfattande smittspridningen varit i olika delar av världen. Antalet bekräftade fall är beroende av hur många som testas och mörkertalet tros vara stort i många delar av världen.

Ett sätt att undersöka andelen i befolkningen som genomgått infektion och utvecklat immunitet är genom serologiska antikroppstester, men förekomst av antikroppar tycks inte ge hela bilden av immuniteten i befolkningen. Allt fler forskningsstudier pekar på betydelsen av så kallad T-cellsmedierad immunitet, bland annat en ny studie från forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset.

T-celler är en del av det specifika, även kallat adaptiva, immunförsvaret, och deras funktion är att känna igen ett visst smittämne. I den nya studien har forskare påvisat minnes-T-celler som är specifika för det nya coronaviruset, sars-cov-2.

Annons
Annons

Studien, som ännu inte genomgått de granskningsprocedurer som publicering i en vetenskaplig tidskrift innebär och därför bör tolkas med försiktighet, har analyserat blodprov från drygt 200 personer. Studiedeltagarna var personer som genomgått en covid-19-infektion av varierande allvarlighetsgrad, familjemedlemmar till personer som haft infektion samt blodgivare. De preliminära analyserna visade ett antikropps- och T-cellssvar hos personer som haft allvarligare sjukdom. T-cellssvar kunde också påvisas bland familjemedlemmar till personer som testats positivt men som själva inte bar på antikroppar, samt hos personer som haft asymtomatisk eller mild covid-19-infektion.

Uppskattningsvis verkar antalet personer med T-celler vara dubbelt så stort som antalet med påvisbara antikroppar. Tidigare studier har föreslagit att personer som aldrig infekterats med det nya coronaviruset ändå kan ha ett visst T-cellsskydd som uppkommit genom exponering för andra typer av coronavirus, de som orsakar vanlig förkylning.

Den nya studien har dock kunnat visa en specificitet för just sars-cov-2, vilket indikerar att T-cellssvaret faktiskt orsakats av exponering för just detta virus.

En fråga som fortfarande är obesvarad är ifall T-cellssvaret innebär skydd mot återinfektion och hur länge det skyddet i så fall varar. Ett annat problem är att det är svårt att masstesta befolkningen för förekomst av T-celler på motsvarande sätt som är möjligt med antikroppstester. Studier på slumpmässigt utvalda personer i befolkning kan dock ge oss en bild över utbredningen bland allmänheten.

Sammanfattningsvis kvarstår en hel del frågetecken när det gäller immunitet mot covid-19. Antikroppstester verkar inte ge hela bilden av andelen i befolkningen som varit infekterade, och studier på förekomst av specifika T-celler indikerar att det kan vara en betydligt större andel människor som utvecklat någon typ av immunitet än vad vi tidigare trott.

Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons