”Välfärden beroende av svenskarnas data”

Foto: Pontus Lundahl/TT

Användning av personbundna data i forskning och utveckling kritiseras allt oftare i den offentliga debatten. Utvecklingen av svensk välfärd är dock beroende av att vi kan dela sådana data, med bibehållen integritet. Det skriver ett antal experter och beslutsfattare.

Publicerad
Annons

Utan forskning på hälsodata från svenskar hade vi exempelvis inte vetat hur rökning är kopplad till ökad risk för lungcancer, ledgångsreumatism eller MS, eller att barn som utvecklar autism kan identifieras redan under första levnadsåret genom att de uppvisar annorlunda rörelsemönster. Detta är forskning som inte kunnat bedrivas någon annanstans i världen. För i Sverige är vi unika med våra personnummer och omfattande kvalitets- och persondataregister, som täcker allt från hälso- och sjukvård till skolsystem och myndighetsutövning.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons