Henrik Höjer:Håller vi på att glömma hur man simmar?

Det var inte många som kunde – eller ens ville – simma under medeltiden, då haven framför allt verkar ha förknippats med hot och faror. Under de senaste århundradena har dock simkunnigheten successivt ökat. Men i dagens Sverige är det inte längre någon självklarhet att alla kan simma.

Henrik Höjer
Publicerad
Annons

Nästan halva världens befolkning bor i kustregioner, nära hav och vatten. Och dagligen drunknar nästan 1 000 personer i världen, enligt WHO:s siffror. Mer än 90 procent av dessa dödsfall inträffar i låg- eller medelinkomstländer. De största riskfaktorerna är ålder och kön. Barn och ungdomar har allra störst risk att drunkna och bland vuxna drunk­nar män dubbelt så ofta som kvinnor. Andra riskfaktorer är låg utbildning eller fattigdom. Den världsdel som är svårast drabbad är Afrika, där drunkningsdöden är minst dubbelt så vanlig per capita som i Europa. 

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons