”Låt inte SVT under­gräva dagspressen”

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Det är orimligt att skatte­finansierade SVT ska tillåtas konkurrera med dagstidningarna i deras egen nisch om textbaserad journalistik. Det skriver Johan Taubert, Tidningsutgivarna.

Publicerad
Annons

Under fredagen, den 10 juni, samlas företrädare för medie­företag, bransch­aktörer och intresse­organisationer på kultur­departementet för att diskutera ”utmaningar och möjligheter för public service under nästa tillstånds­period”. Frågorna som ska avhandlas är förstås mycket viktiga. Public service-bolagens sändnings­tillstånd för den kommande perioden gäller från 2026 till och med 2033. Det är hela åtta år, vilket närmast är en evighet vad gäller medie­utveckling. Det är i praktiken omöjligt att nu veta vilka förutsättningar som kommer att gälla för nyhets­förmedling år 2033.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons