”Utlandssvenskars barn hamnar i kläm”

Victoria Thore och Cecilia Borglin.
Victoria Thore och Cecilia Borglin. Foto: Pressbild, Bengt Säll

Svenskar som arbetar utomlands hindras från att ta med sig sin familj när de flyttar hem. Reglerna innebär ofta långvariga familjeseparationer och måste ändras omgående, skriver Victoria Thore och Cecilia Borglin.

Publicerad
Annons

Inför och under Svenskar i Världens återkommande arrangemang ”Utlandssvenskarnas parlament” har vi utrett och redogjort för hur man kan underlätta för återvändande svensk arbetskraft utomlands. Till grund för frågan ligger det faktum att flera återvändande fått vänta i upp till tre år på beslut för att kunna ta med sig samtliga familjemedlemmar till Sverige. Att väntetiden är så pass lång beror till viss del på de utmaningar vi alla ställts inför under pandemin med bland annat fördröjda intervjuer på grund av nedstängda ambassader, men då problemet fanns även tidigare menar vi att situationen huvudsakligen beror på en otidsenlig reglering och att konsekvenserna som detta medför länge har varit en oprioriterad fråga hos politikerna.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons