Psykologer: Svårt sjuka barn får inte hjälp

Otaliga riktlinjer och vårdprogram redogör tydligt för vad som ska göras men samtidigt har vi inte möjligheter att följa dessa, skriver 250 psykologer.
Otaliga riktlinjer och vårdprogram redogör tydligt för vad som ska göras men samtidigt har vi inte möjligheter att följa dessa, skriver 250 psykologer. Foto: Jessica Gow/TT

Barn- och ungdomspsykiatrin är underbemannad och bristfälligt organiserad. Vi vet vad patienterna behöver – men många av de svårast sjuka barnen får ingen stadig hjälp, skriver 250 psykologer som arbetar eller har arbetat på BUP.

Publicerad
Annons

Det gläder oss psykologer att den svåra situationen på BUP uppmärksammas i medierna. Vi som arbetar på BUP har länge påtalat de brister som finns i våra respektive regioner. Det svåraste med vårt arbete är när barn, unga och familjer lider av att inte få tillgång till rätt utredning och vård i tid, ibland aldrig. Många av oss bär på daglig etisk stress över att ha kunskap om vad patienterna behöver men inte medel eller möjlighet att erbjuda det. Vi är besvikna och arga på att verksamheten är underbemannad och bristfälligt organiserad så att våra svårast sjuka barn och unga endast får tillgång till sporadisk vårdkontakt, ofta efter långa väntetider, när vi vet att det som behövs är en tät och regelbunden evidensgrundad behandling.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons