Satsning ska ge vården bättre chefer

Ledarskapet och chefernas roll ska stärkas inom sjukvården. Regeringen uppdrar nu åt både Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att ta fram förslag som kan hjälpa landstingen att få bättre chefer.

Fredrik Mellgren
Publicerad
Annons

– Vi står inför stora förändringar där vi ska gå från en sällanbesöksvård till en vård som i första hand har fokus på de stora patientgrupperna med äldre och kroniska sjukdomar. Och då måste vi stärka ledarskapet, inte minst första linjens chefer som är personalens närmaste chefer, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) till SvD.

På torsdagen fattar regeringen beslut om att de båda myndigheterna ska ta fram handfasta förslag som kan ge såväl staten som landstingen verktyg för att bli bättre på kompetensförsörjning inom vården. Man ska ta till sig erfarenheter från många håll, exempelvis skolområdet, men också se vad man gör internationellt för att klara bemanningsfrågorna.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons